Landskapsstigen

Den här rutten för vandraren från en stig som börjar vid Norrgrannas till öns nordligaste punkt, belägen mellan vackra klipplandskap. I anknytning till den här rutten finns också virtuell info om öns landskapsmässiga mångfald, begynnelse och Östersjöns djurliv. Informationen kommer upp genom att på kartan klicka på de olika punkterna längs med stigen. Märk väl att stigen inte alltid syns på klipporna, där växtligheten är mera sparsam. Du kan också stöta på mindre stigar som inte är utmärkta på kartan. Har du god tid på dig, kan du också besöka Klockarsten och Sundbergens forngravar på vägen tillbaka längs med Mjoösundsvägen, som är en gammal byväg. Stigen till Sundbergens forngravar är märkt ut med rödvita pilar. Rutt, ca 800 m. Till Klockarsten går en stig som är ca 1 km lång. Tillbaka kan man gå via Mjoösund som är utmärkt med rödvita pular längs med stigen.