Service på Nötö

Nötö har ett sommarkafé och kiosk, ett hembageri samt bränsleförsäljning. Söder om Nötö finns gästhamnen Bodö, som tidigare fungerat som kustbevakningsstation.