Service på Nötö

Nötö har en butik med bränsleförsäljning, ett sommarkafé och ett hembageri. Söder om Nötö finns gästhamnen Bodö, som tidigare fungerat som kustbevakningsstation.