Service på Nötö

Nötö har en butik med bränsleförsäljning, ett sommarkafé, ett hembageri och pensionat. Söder om Nötö finns gästhamnen Bodö, som tidigare fungerat som kustbevakningsstation.