Service på Nötö

Nötö har en butik Nötöboden, ett sommarkafé och kiosk, ett hembageri samt bränsleförsäljning. Söder om Nötö finns gästhamnen Bodö, som tidigare fungerat som kustbevakningsstation.