Nötö

    

Nötö finns i Nagu södra skärgård och är en av de största öarna i Skärgårdshavets nationalpark. Genom sitt centrala läge har ön alltid varit viktig både för kommunikationer och kommers. Som skärgårdsö i de yttre farvattnen är Nötö unik med sin prägel av bondland. På Nötö finns fortfarande en kulturhistoriskt värdefull by bestående av gamla gårdar (hemman). Mitt i byn står en väderkvarn och på några minuters gångavstånd från byhamnen finns ett kapell som invigdes 1757. Om somrarna verkar numera ett café i den gamla folkskolan. Här arrangeras bl.a. olika utställningar.