Nötö

Nötö finns i Nagu södra skärgård och är en av de största öarna i Skärgårdshavets nationalpark. Genom sitt centrala läge har ön alltid varit viktig både för kommunikationer och kommers. Som skärgårdsö i de yttre farvattnen är Nötö unik med sin prägel av bondland. På Nötö finns fortfarande en kulturhistoriskt värdefull by bestående av gamla gårdar (hemman). Mitt i byn står en väderkvarn och på några minuters gångavstånd från byhamnen finns ett kapell som invigdes 1757. Om somrarna verkar numera ett café i den gamla folkskolan. Här arrangeras bl.a. olika utställningar.

 

Naturen på Nötö är mångsidig och varierande. Åkrar som förvandlats till ängar, den vidsträckta furuskogen samt höga klippor där stormpiskade, snedvuxna små tallar klänger sig fast har gett Nötö dess rykte som bördig utskärsö. En del av ön hör till nationalparken och man kan röra sig fritt på ön i enlighet med allemansrätten.

 

Omkring nio personer bor på Nötö året om medan antalet öbor stiger till närmare 300 då sommargästerna anländer. Man kan njuta av naturen på Nötö året om. Ut till Nötö kommer man med förbindelsefartyg från Pärnäs (m/s Baldur). Kafé med kiosk (Café Skolan) och bensinstationen håller öppet under sommarmånaderna.