Bankinformation

Nötö Hembygdsförening rf

FO-nummer 0941829-4

Bank: Osuuspankki, kontonummer: FI14 5560 0920 0085 14 (IBAN), BIC/Swift: OKOYFIHH

Räkningar kan skickas till: notohembygdsforening@gmail.com