Bli medlem

Som medlem i Nötö Hembygdsföreningen kan du njuta av många fördelar som:

  • Njuta av det digra programmet som föreningen ordnar
  • Få medlemsbrev om Nötö hembygdsförenings verksamhet
  • Få hem tidningen Hembygd en gång i året
  • Vara med i att utveckla Nötös verksamhet.
  • Nötö Hembygdsförening är medlem i Åbolands ungdomsförbund ÅUF, så vi får därför åtnjuta även deras program och tjänster.
  • Nötö hembygdsförening är även med i Egentliga Finlands byar rf och FÖSS, Finlands öar - Suomen saaret, och har härigenom påverkningskanaler för utvecklingsarbete.

Medlemsavgiften år 2017

16 € för Vuxna 

8 €  för barn under 15 år

40 € Familjeavgiftt - 2 vuxna med barn under 15 år.

Betalningar kan göras till konto: FI14 5560 0920 0085 14 (IBAN). Om du betalar i Sverige använd då Bic/swift OKOYFIHH. Medlemsavgiftens förfallodag är 31.5.2017

Du kan ansluta dig till medlem via vår medlemsblankett här.