Kantatilat

Saarella on seitsemän kantatilaa, joiden omistajat ovat edelleen saaren suurimmat yksityiset maanomistajat. Vanhimpien sukujen historia ulottuu saarella 1600-luvulle saakka.

Vuonna 1783 Vestergrannas jaettiin Obstuun ja Nederstuun ja Backgrannasista Backas vuoden 1910 tienoilla. Vuosina 1900-1945 kaikista kylän tiloista lohkottiin tontteja, Vestergrannasista jopa kymmenen tonttia. Pääosin tontteja lohkottiin sukulaisille tai perinteisiä elinkeinoja harjoittaneille saaristolaisille. Ensimäiset tontit vapaa-ajanasukkaiden käyttöön lohkottiin vasta vuoden 1950 tienoilla.

Kantatiloja olivat Grannas, Backgrannas, Sjögtrannas, Norrgrannas, Kallwijk, Södergrannas ja Västergrannas. Kantatilat tai talot olivat yleensä hyvin varustettuja ja niillä oli karjaa, hevonen ja torppa. Torpparit maksoivat vuokraa sekä päivätöinä että rahassa. Maksu meni myös lammaslaitumista ja lehmästä, joka kulki talon mailla. Torppia oli koko joukko, Skräddars, Blomkvistese ja Smedan Båtvikissä. Övergords ja Nedergords Bånholmilla, Sjöbergs, Mattssons, Janssons, Adolfssons ja Lindholmin venetorppa sekä Fårhälla ja Vatukil Mjoössa.

Kalvikin tila, on perustettu 1700- luvulla ja sen uskotaan olevan Nötön vanhin talo. Myös muissa taloissa on viitteitä siitä, että joitakin osia niistä olisi rakennettu jo 1700- luvulla. Sjögrannasin tila kylän pohjukassa on myös hyvin vanha. Sen eteläpääty on rakennettu 1800-luvulla. Kaupan vieressä sijaitseva Sjögrannas oli vanhan ”Sjömorin” aikana 1900-luvun alkupuoliskolla perinteisesti kehän muotoon rakennettu tila, jossa rakennuksilla oli tuohikatto ja jonne johti portti, ”smugon”. Valitettavasti 1961 tilalta paloi 5 arvokasta hirsiaittaa. Nyt pihapiirissä on vain 2 talousrakennusta. Aikoinaan Sjögrannasin tilaan on kuulunnut 4 torppaa.