Keskellä Nötön kylää seisoo tuulimylly. Tämä sittemmin restauroitu tuulimylly kuului Sjögrannasiin. Myös Norrgrannasilla, Backgrannasilla, Grannasilla, Kalvikilla ja Oppstulla oli jokaisella oma tuulimyllynsä – ”mölla” (vindmylla). Nykyisin näistä on muistona vain myllynkivet. Tuulimyllyt edustavat yhtaikaa maatalouden kehittymistä, rakennuskulttuuria ja teollistumista.  Niissä yhdistyvät kirvesmiehen, sepän ja puusepän taidot. Kahta samanlaista vanhaa myllyä tuskin löytyy, koska ne rakennettiin pääosin paikallisin voimin ja aina erilaisiin tarpeisiin yleensä ilman mallipiirustuksia. Myös Tuulimyllyjen maisemallinen arvo on suuri. Erikoisen malliset rakennukset tuulisilla aukeilla, kukkuloilla ja rannoilla ovat tärkeitä kulttuurimaiseman maamerkkejä. Tuulimyllyjä on kolme eri tyyppiä, vanhin niistä on jalka-, varvas- eli konttimylly, jota myös Nötön tuulimylly edustaa.