Förening på Nötö i 90 år!

 

”De unga i havsbandet”
År 1919 bildade ungdomarna på Nötö och omkringliggande holmar en ungdomsförening. Ordförande för den nya föreningen blev läraren Hjalmar Strandberg. En sångkör bildades, samt en gymnastikklubb för män. Föreningen fick lite senare, samma år, namnet ”De unga i havsbandet” och då bildades en gymnastikklubb också för damer.

På ett möte 27.11.1920 diskuterades om föreningen skulle köpa ett hus från Aspö, och 1921, på ytterligare ett möte, bestämdes köpesumman till 5500 mk. Huset, som skulle bli föreningens ungdomslokal, byggdes på Söderback och tomten donerades av August Isaksson. Föreningen invigde år 1932 sitt eget föreningshus, Havsborg. P.g.a pengabrist tog det flera år innan huset kunde byggas. 1930 stadfästes föreningens stadgar.


Ordföranden för de unga i havsbandet:
1919 Hjalmar Strandberg
1921 Nils Manner
1924 Karl Lindblom
1925 Anton Holmgård
1926 Karl Lindblom
1929 Annie Holmgård
1933 Anders Danielsson
1934-45 Uppgifter saknas
1946 Artur Pettersson
1947 Alfred Lundström
1955 Sven-Olof Karlsson
1957 Edvin Mattsson
1969- Anna-Greta Karlsson

 

Nötö Hembygdsförening rf
Nötö Hembygdsförening registrerades 19.10.1973. Den första ordföranden hette Helmi von Hellens. År 1990 fusionerades De unga i Havsbandet och Nötö Hembygdsförening. Hösten 2008 köpte hembygdsföreningen skolfastigheten på Nötö för 1 euro av Nagu kommun.

På grund av fusionen med De unga i Havsbandet kom hembygdsföreningen att höra och hör fortsättningsvis till Åbolands Ungdomsförbund rf, ÅUF.