Hembygdsgården

 

Hembygdsgården är en stockbyggnad med en basyta på ca 10 x 20 kvadratmeter. Huset har tjänstgjort som folkskola. I huset finns två före detta skolsalar (ett klassrum och en slöjdsal) samt en före detta tjänstebostad på två rum och kök för läraren. Skolan lades ner år 1966 och i lärarbostadens utrymmen verkade därefter Nötö postkontor fram till ca 1995.

Huset renoverades av Nötö Hembygdsförening i början av 1990-talet. Renoveringen avslutades år 1993 varefter skolans nya namn blev Hembygdsgården. Nötö Hembygdsförening arrenderade huset av Nagu kommun fram till år 2009 då föreningen köpte det av kommunen för en euro. Föreningen håller årligen bl.a. midsommarfest och årsmöte i Hembygdsgården.

Lokalens användningsområden är följande:

  • Café på sommaren
  • Möten och seminarier
  • Utställningar och annan kulturell verksamhet
  • Festtillfällen, kalas

Pris: 150 euro/dygn (hyrs inte under café-tiden på sommaren)

Kontakta oss på notohembygdsforening@gmail.com om du vill hyra fastigheten. 

Havsborg

 

Havsborg danslokal kan hyras för ca. 150 personer. Det finns kök och kokkärl men inget porslin. Rinnande vatten saknas, men vatten kan hämtas från byn. Utedass. Inga tvättmöjligheter. Havsborgs kök renoverades år 2015 då det installerades nya köksskåp och ytor. År 2015 installerades också en ny utebelysning på Havsborgs gård som gör det möjligt att fortsätta festen till sent på kvällen. 

Pris: 70 euro/dygn.

Kontakta oss på notohembygdsforening@gmail.com om du vill hyra fastigheten.