Utvecklingsprojekt

Servicehus till Nötö

Skolans största problem är bristen på ordentliga tvätt och WC utrymmen. Skulle dessa utrymmen vara i skick, så skulle skolans användningsgrad kunna höjas också utanför sommarsäsongen. Tvätt och WC utrymmena skall enligt Nötö Hembygdsförening också kunna vara användbara för alla andra näringsidkare på Nötö, alltså kunna vara för allmännyttigt bruk.

 

På skolans gård står ett gammalt lider, som har fungerat som ekonomibyggnad och tjänat Nötö skola under verksamhetstiden. Först hade vi planerat att riva ner lidret och bygga ett nytt servicehus i stället. Men under sommaren har vi övervägt situationen och kommit till ett beslut, att inte fullständigt riva bort den gamla byggnaden, utan att utnyttja tillämpliga delar av den. Bara bastun kommer att vara helt ny. Taket och stommen av gamla huset är i bra skick. Således kan den gamla skolmiljö bevaras som en helhet.

 

Nötö hembygdsförening har fattat beslut att sanera det gamla lidret.

 

  • De gamla utedassen förnyas till moderna komposterande toaletter
  • Ett rum i huset byggs om till ett rum för inkvartering
  • Lagerrummet snyggas upp som förvar för trädgårdsmöbel och redskap
  • Invid den gamla byggnaden uppförs en separat bastu. Lidret och bastun förenas med varandra med

Ny brygga i Nötö Byhamn

Nötö Hembygdsförening bygger år 2017 en ny brygga på samma plats som den nuvarande telebryggan befinner sig i Nötö byhamn. Läs mera...

Kulturstig

Nötö hembygdsförening startade i början av år 2016 ett projekt vars resultat är en uppförelse av kultur- och naturstig på Nötö. Projektet presenterades på sommaren 2016 i berättarcafeet och på medlemsmötet. Det har anhållits om pengabidrag till projektet, som utfaller under våren.