Styrelsen 2022

Ordförande: Jonatan Seeskari
Vice ordförande: Jaana Novitskij
Sekreterare: Ira Gylling
Kassör: Mila Sjöholm
Medlem: Stefan Gullberg
Medlem: Lotta Laaksonen
Medlem: Joakim Stolpe
Suppleanter: Minéa Castrén och Markus Einola