Styrelsen 2020

Ordförande: Jaana Novitskij
Vice ordförande: Jonatan Seeskari
Sekreterare: Ira Gylling
Kassör: Mila Sjöholm
Medlem: Stefan Gullberg
Medlem: Anna-Greta Sandell
Medlem: Gabriel Sydänvirta
Medlem: ElinMaria Sydänvirta
Medlem: Janne Tirkkonen
Medlem: Matts Vikström
Suppleant: Jaakko Pennanen