Styrelsen 2021

Ordförande: Jonatan Seeskari
Vice ordförande: Jaana Novitskij
Sekreterare: Ira Gylling
Kassör: Mila Sjöholm
Medlem: Stefan Gullberg
Medlem: Anna-Greta Sandell
Medlem: Gabriel Sydänvirta
Medlem: ElinMaria Sydänvirta
Medlem: Jaakko Pennanen
Medlem: Joakim Stolpe
Suppleanter: Minéa Castrén och Markus Einola