Styrelsen 2019

Ordf: Niclas Nylund
Vice-ordf: Matts Vikström
Kassör: Marja Usvasalo
Sekreterare: Ira Gylling
Medlem: Anna-Greta Sandell
Medlem: Mila Sjöholm
Medlem: Stefan Gullberg
Medlem: Janne Tirkkonen
Suppleant: Jaakko Pennanen
Suppleant: Jonatan Seeskari