Ny brygga i Nötö byhamn

Nu är det säkert - vi kommer att låta bygga en ny brygga i Nötö byhamn! Den gamla telebryggan kommer att ersättas med en ny kistbrygga som byggs av bryggbyggare på Borstö och Pargas. Företaget Skärgårdens Muddring har helhetsansvaret för projektet.

Bryggan finansieras delvis via en Leader finansiering och ett stort lån som Nötö Hembygdsförening lyfter. Målsättningen är att den nya bryggan skall bli färdig till 15.6.2017. Bryggan är avsedd för allmännyttigt bruk och kan användas av alla Nötöbor, vänner och besökare.

Nötö HBF styrelse har jobbat stenhårt med detta projekt och satt ned redan hundratals timmar arbete på det. Vi är mycket glada att detta projekt blir verklighet. Vi vill tacka speciellt markägarna för att göra detta projekt överhuvudtaget möjligt. Dessutom vill vi tacka alla som har hjälpt oss med detta projekt.

Den nya bryggan är den absolut största investering Nötö Hembygdsförening någonsin har gjort. Vi kommer att starta en kampanj där vi önskar att så många som möjligt av er kan delta med en liten eller lite större summa för att underlätta finansieringen av bryggan. Här hittar ni våra bankuppgifter. Skriv gärna texten "Bryggan" i meddelandefältet. Vi är tacksamma för alla bidrag vi får!.

Planen är gjord av proffs

Planen för den nya bryggan är gjord av Archipelago Design i Pargas. Här är några bilder från planen. 

Kistornas byggning är i full gång

Dessa bilder är tagna 11.5.2017