Klockarsten

 

 

Lektor i musikpedagogik vid Sibelius-Akademin, Eeva-Leena Pokela, spelar med hjälp av två små stena på den klingande stenen på Nötö (Klockarstenen) ute i Skärgårdshavet. (Klockarsten). Från stenen hörs toner i klar F-dur beroende på platsen på skålen som används till spelandet. Skålarna är sammanlagt 16 st. Ju flera som spelar på stenan desto starkare låter stenen.