Väderkvarnen

Mitt i byn står en väderkvarn. Den restaurerade kvarnen som inte längre är i funktion, hör till Sjögrannas. Också Norrgrannas, Backgrannas, Grannas, Kalvik och Oppstu har haft varsin kvarn – ”mölla” (vindmylla) – i tiden. Av dessa återstår endast kvarnstenarna. Väderkvarnarna representerar både landsbygdens utveckling, byggnadstradition och industrialisering. I dessa förenades snickarens, smedens och träsmidarens kunskaper. Det finns knappast två kvarnar som är exakt likadana, eftersom kvarnarna i huvudsak byggdes med hjälp av lokal arbetskraft, för olika ändamål och utan grundskisser. Också väderkvarnarnas estetiska värde är stort. De unika kvarnarna på blåsiga slätter, i byar och på stränder utgör viktiga landmärken i vårt kulturlandskap. Det finns tre olika typer av väderkvarnar och den äldsta av dem är stubbkvarnen, vilket Nötös väderkvarn representerar.