Stamhemmanen


På ön finns sju stamhemman, vars ägare fortfarande utgör största delen av privata markägare på Nötö. De äldsta släkternas historia går tillbaka till 1600-talet.
År 1783 delades Västergrannas upp i Oppstu och Nederstu, och Backgrannas blev Backas kring år 1910. Under åren 1900-1945 delades alla gårdar upp i mindre tomtar, från Västergrannas upp till tio stycken. Tomtarna gick i huvudsak till släktningar eller till öbor som livnärde sig på traditionella sätt. De första fritidstomterna och sommarstugorna dök upp först kring år 1950.

Stamhemmanen utgjordes av Grannas, Backgrannas, Sjögrannas, Norrgrannas, Kalvik, Södergrannas och Västergrannas. Hemmanen var oftast mycket välutrustade och hade boskap, häst och torp. Torparna betalade hyra både genom arbete och i pengar. Man fick också in pengar för den boskap som betade på gården mark.  Det fanns en hel del torp: Skräddars, Blomkvists ja Smedan i Båtviken. Övergård och Nedergård på Bånholm, Sjöbergs, Mattssons, Janssons, Adolfssons och Lindholms båttorp samt Fårhälla och Vatukil på Mjoö.

Kalvik är byggt på 1700-talet och tros vara Nötös äldsta hus, även om det också finns andra hus som vittnar om att ha byggts under samma tid. Även Sjögrannas i byns centrum är mycket gammal, dess södra del är byggd under 1800-talet. Under 1900-talets första hälft var Sjögrannas en gammaldags kringbyggd gård med nävertak och en port, ”smugon”. Dessvärre brann gården år 1961 och fem värdefulla stockstugor förstördes. Nu finns det endast två byggnader kvar på Sjögrannas. I tiderna har fyra torp hört till Sjögrannas.