Kulturstigen

Den cirka 2 km långa Kulturstigen följer den gamla byvägen runt Nötö bys ursprungliga hemman. Längs med stigen finns förutom de gamla stamhemmanen också väderkvarnen, folkskolan (Hembygdsgården) och Nötö kapell. Det är möjligt att bekanta sig med Nötös kulturhistorik genom virtuella kulturstigen. Kulturstigen börjar från butiken och är utmärkt med vita pilar.