Kulturstigen

Den cirka 2 km långa Kulturstigen följer den gamla byvägen runt Nötö bys ursprungliga hemman. Längs med stigen finns förutom de gamla stamhemmanen också väderkvarnen, folkskolan (Hembygdsgården) och Nötö kapell. Via kartan kan man också följa med en virtuell kulturstig genom att klicka på de olika infosiffrorna och därigenom bekanta sig med öns kulturhistoria. Kulturstigen börjar från butiken och är utmärkt med vita pilar.